1.800.535.4232 CALL US TODAY

Nếu quí khách muốn trở thành wholesaler, xin vui lòng fax hoặc gửi email đến chúng tôi những thông tin sau:

 Fax: 281-759-8887

Email: helen@shopmegakaraoke.com 

Một số thương hiệu có hạn chế trong việc trở thành wholesaler. Xin vui lòng liên hệ hoặc gửi email cho chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Chân thành cảm ơn!


 

If you are interested in becoming a wholesaler, please fax or email to us the following information:  

  • Copy of Sales Tax License
  • Complete and Sign Agreement download here 

 Fax to: 281-759-8887 

Email to: helen@shopmegakaraoke.com 

Certain Brands are restricted from being wholesaled. Please contact or email for more information. Thank you!


Back to Top